Jak sprawnie przeprowadzić inwentaryzację w systemie Comarch ERP Optima?

Jak sprawnie przeprowadzić inwentaryzację w systemie Comarch ERP Optima?

Pierwszym etapem jest przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych AI. Handel/Inne(Magazyn)/Inwentaryzacja.
Dla danego AI możemy utworzyć pomocnicze arkusze AIP. Arkusze pomocnicze pozwolą nam na podział pracy np. dla poszczególnych operatorów/działu oraz umożliwią dodanie tego samego towaru do kilku AIP.

Drugi etap to policzenie stanów rzeczywistych i wpisanie tych danych do systemu. Policzone w magazynie ilości nanosimy bezpośrednio na arkusze inwentaryzacyjne (AI) lub na arkusze pomocnicze (AIP).

Trzeci etap polega na zamknięciu inwentaryzacji i wygenerowaniu dokumentów PWAI/RWAI odpowiadającym za dodatnie/ujemne różnice inwentaryzacyjne. To właśnie dokumenty PWAI / RWAI korygują odpowiednio ilości i wartości towarów w magazynie.

Jak-efektywnie-przeprowadzic-inwentaryzacje-w-bazach-z-duza-iloscia-towarow
Pobierz ściągę
opisującą jak efektywnie
przeprowadzić inwentaryzację.

kolektor danych Wykorzystaj kolektor danych.
Kolektor danych jest niezwykle wygodnym narzędziem ułatwiającym przeprowadzenie inwentaryzacji. Osoba zliczająca towar w magazynie odczytuje za jego pomocą kody towarów. Następnie dane z kolektora importowane są do arkuszy pomocniczych. W ten sposób skraca się czas inwentaryzacji oraz minimalizuje ilość błędów.
Można też dane z kolektora zapisać w pliku a następnie zaimportować go do AIP. Takie rozwiązanie jest często stosowane, gdy inwentaryzacje wykonuje firma zewnętrzna a wynik swej pracy przekazuje w formie pliku.