Optima

Aplikacja na telefon – smartphone do przeprowadzenia inwentaryzacji

Inwentaryzacja – ten istotny ale też i bardzo żmudny proces możemy przyspieszyć wykorzystując telefon komórkowy z aparatem fotograficznym – smartphone. Dzięki bezpłatnej aplikacji udostępnionej przez Comarch SA przy pomocy smartfonu zeskanujemy kody kreskowe towarów i szybko policzymy ich ilości. Aplikacja utworzy w telefonie plik z danymi inwentaryzacyjnymi, które następnie możemy…

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2016.01

Najważniejsze nowości w Comarch ERP Optima 2016.01 Zmiany związane z nowelizacją przepisów: – dodano uproszczone zestawienia księgowe dla małych jednostek oraz zaktualizowano zestawienia dla pozostałych – dodano możliwość wysyłki za pomocą podpisu niekwalifikowanego deklaracji VAT-UE(3), deklaracji VAT-UEK(3) oraz deklaracji VAT-27(1) Nowe funkcje – mechanizm weryfikacji e-Deklaracji – na karcie kontrahenta…

Jak sprawnie przeprowadzić inwentaryzację w systemie Comarch ERP Optima?

Pierwszym etapem jest przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych AI. Handel/Inne(Magazyn)/Inwentaryzacja. Dla danego AI możemy utworzyć pomocnicze arkusze AIP. Arkusze pomocnicze pozwolą nam na podział pracy np. dla poszczególnych operatorów/działu oraz umożliwią dodanie tego samego towaru do kilku AIP. Drugi etap to policzenie stanów rzeczywistych i wpisanie tych danych do systemu. Policzone w…

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2015.1.1.

Nowości Comarch ERP Optima 2015.1.1, które zasługują na szczególną uwagę: Dla usprawnienia procesu inwentaryzacji wprowadzono funkcje importowanie towarów wraz z ilościami z pliku .txt lub .csv: – do Arkusza Inwentaryzacyjnego, dzięki czemu możliwe będzie szybkie utworzenie listy inwentaryzowanych towarów, – do Pomocniczych Arkuszy Inwentaryzacyjnych, co pozwoli na sprawne wprowadzenie do…